Trzeci Krajowy Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

29 czerwca 2023 r., czwartek,  8:30 – 16:00

Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49


8:30 – 9:15 Rejestracja i networking

9:15 – 10:45 Sesja plenarna

Pan Szymon Liszka – Prezes Zarządu SAPE, Prezes Zarządu FEWE

Otwarcie:

 • Pan Tadeusz Białek – Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich  

Wprowadzenie:

 • Bottle – necks w docieraniu do beneficjentów wsparcia dla projektów EE w budynkach , MŚP i samorządach Pan Szymon Liszka szczebel krajowy, Pan Andrzej Rajkiewicz szczebel regionalny
 • Zaawansowanie wprowadzenia klas energetycznych do ŚCHE w kontekście RePower EU, (15% budynków użyteczności publicznej ma przejść z klasy G do E), wykorzystanie ŚCHE w procesach finansowania inwestycji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • EEFiG – EE 1st “Applying the Energy Efficiency First principle in sustainable finance”Pan Bolesław Meluch, Związek Banków Polskich.
 • Wymogi standardu informacyjnego dla instytucji finansowych związane z GOZ/Sustainable financing – Pan Norbert Jeziolowicz, Związek Banków Polskich, 
 • Środki KPO na transformację energetyczną – Pani Monika Dołowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Warunki ułatwiające uruchomienie środków prywatnych oraz publicznych na poziomie lokalnym na poprawę EE i zwiększenie udziału OZE ( Gminy, Spółdzielnie, prosument lokatorski) – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, TBC

10:45 – 11:00  Przerwa

11:00 – 12:30 Sesje tematyczne, prezentacje i wprowadzenie do dyskusji

 1. Sustainable Finance – wpływ unijnej taksonomii środowiskowej na instytucje finansowe i przedsiębiorstwa
  Moderator: Pan Bolesław Meluch, Związek Banków Polskich 
  Sprawozdawca: Pan Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  • Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD i standardami ESRS – czy instytucje finansowe uzyskają komplet informacji o efektywności energetycznej przedsiębiorstw?  – Pan Piotr Biernacki, ESG Reporting Partner – MATERIALITY, Członek Sustainability Reporting TEG – EFRAG, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
  • Weryfikacja danych ujawnianych w ramach raportowania niefinansowego Bureau Veritas, 
  • Potrzeby przemysłu energochłonnego w zakresie dostosowania się do wymagań taksonomiiForum Odbiorców Energii i Gazu 
  • Rola instytucji Finansowych – Związek Banków Polskich

2. One-Stop-Shop ( OSS) jako nowy instrument wdrożenia Dyrektywy EPBD 
Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE/FPE
Sprawozdawca: Pan Marek Tobiacelli, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  • Czeskie doświadczenia ze skupu wierzytelności z umów o poprawę efektywności energetycznej   – Pan Robert Pernetta, Doradca ds. Finansów dla Klimatu, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Potrzeba wprowadzenia schematu gwarancji i skupu wierzytelności dla firm ESCO w kontekście rezultatów  projektu FinEERGo , Pan Marek Tobiacelli , Krajowa Agencja Poszanowania Energii
  • Propozycje pilotażu publicznego OSS na szczeblu regionalnym – NFOŚiGW, 
  • Doświadczenia i  perspektywy finansowania efektywności energetycznej ze wsparciem ELENA-  BOŚ Bank 
  • Kluczowe wyzwania związanie z wdrażaniem OSS w Polsce  – Pani Justyna Glusman, Fala Renowacji

3. Jak wykorzystać efektywnie instrumenty wsparcia dla transformacji energetycznej
Moderator: Pan Aleksander  ŚniegockiInstytut Reform
Sprawozdawca: Pani Karolina Marszal, Pani Karolina Grek, Instytut Reform

  • Program TERMO w nowej odsłonie – instrumenty wsparcia i dotychczasowe efekty” – Pan Tomasz Makowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Środki zwrotne z KPO – perspektywy wykorzystania, Pani Monika Dołowiec, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
  • Społeczny Fundusz Klimatyczny perspektywy wykorzystaniaInstytut Reform
  • Rola społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu funduszy na transformację energetyczną – Pan Cezary Czemplik, Polska Zielona Sieć

12:30 – 13:30  Lunch

13:30 – 15:00 Dyskusja w sesjach tematycznych

 1. Sustainable Finance – wpływ unijnej taksonomii środowiskowej na instytucje finansowe i przedsiębiorstwa
  Moderator: Pan Bolesław Meluch, Związek Banków Polskich 
  Sprawozdawca: Pan Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 2. One-Stop-Shop jako nowy instrument wdrożenia Dyrektywy EPBD
  Moderator: Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE/FPE
  Sprawozdawca: Pan Marek Tobiacelli, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 3. Jak wykorzystać efektywnie instrumenty wsparcia dla transformacji energetycznej
  Moderator: Pan Aleksander  ŚniegockiInstytut Reform
  Sprawozdawca: Pani Karolina Marszal, Pani Karolina Grek, Instytut Reform15:00 – 15:15  Przerwa

15:15 – 16:00  Sesja plenarna – podsumowanie pracy podczas sesji tematycznych

16:00 – 18:00 Networking

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House“, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce.

Rejestracja

Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją polityki RODO. Udostępnione dane będą użyte do kontaktu z uczestnikami Wydarzenia w ramach czynności organizacyjnych,  

Wydarzenie organizowane w Partnerstwie z:

Związek Banków Polskich - co go łączy z firmami pożyczkowymi? - ekutno.pl        

RoundBaltic – Promotion of Smart Finance for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, Latvia and Denmark

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051