18/09/2020

RoundBaltic

SAPE wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne) realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenia ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

  • Organizacja Krajowych Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych , beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych i przedstawicieli siedmiu samorządów 7 województw (mazowieckie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie)
  • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyż wym. województwach
     ( w roku 2021 i w roku 2022), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych mających związek z poprawą efektywności energetycznej 
  • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcia we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu

Krajowe Okrągłe Stoły

Regionalne Okrągłe Stoły

WARSZTAT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POLSKO-DUŃSKICH W OBSZARZE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

23 czerwca 2022, czwartek

 

Learning event on

 HOW TO ACCELERATE ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS IN THE MULTIFAMILY HOUSING SECTOR in POLAND AND GERMANY?

16.03.2023

( english only)

Raport z diagnozy krajowej ​

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:
a) identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce,
b) ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
c) formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich opracowanych przez Partnerów SAPE

Zapraszamy do współpracy zarówno na poziomie Krajowym jak i Regionalnym – każdy eksperci głos w debacie na temat poprawy finansowania efektywności energetycznej jest ważny.

Działalność na poziomie krajowym

Nadzór nad realizacją projektu

sape@sape.org.pl

krajkiewicz@nape.pl

Działalność na poziomie regionalnym: 

 Woj. Łódzkie

agencja@auipe.pl

Woj. Pomorskie

bape@bape.com.pl

Woj. Dolnośląskie

cieplej@cieplej.pl

Woj.Śląskie

office@fewe.pl

Woj. Mazowieckie

Woj. Podlaskie

nape@nape.pl

Woj.Kujawsko – Pomorskie

ape@ic.torun.pl

Doradztwo merytoryczne projektu.

Czas trwania: 1 września 2020 – 30 sierpnia 2023
                 

Projekt RoundBaltic jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051

Projekt Round Baltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można zapoznać się tutaj