07/06/2022

RoundBaltic – Learning event

WARSZTAT WYMIANY
DOŚWIADCZEŃ POLSKO-DUŃSKICH W OBSZARZE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

23 czerwca 2022,  czwartek, 9:45 – 14:00 

Ambasada Królestwa Danii,

ul. Marszałkowska 142, Warszawa

Kontekst

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu RoundBaltic finansowanego w ramach Horyzont 2020, którego nadrzędnym celem jest wspierania wdrażania inicjatywy Smart Finance for Smart Buildings w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności w krajach docelowych projektu – Polsce, Łotwie i Danii.

 Cel

Wydarzeń mające na celu wymianę doświadczeń w ramach RoundBaltic dotyczą kluczowych aspektów, które mogą pomóc w przyspieszeniu inwestycji w efektywność energetyczną w Polsce, na Łotwie i w Danii, a także w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Celem warsztatu jest zbadanie w jaki sposób certyfikacja budynków łączy się z zamiarem przyspieszenia finansowania ich renowacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań  podejmowanych w Polsce i Danii. Wiedza z wydarzenia zostanie wykorzystana w dialogu z interesariuszami projektu RoundBaltic oraz w celu identyfikowania i wspierania działań służących poprawie finansowania efektywności energetycznej. Wyniki będą rozpowszechnione za pośrednictwem biuletynu informacyjnego.

PROGRAM

Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim i polskim z dostępnym tłumaczeniem ( programme in english here)

Prezentacje dostępne są po kliknięciu w tytuł wystąpienia 

9:45 – 10:00 Rejestracja 

10:00 Otwarcie – Andrzej Rajkiewicz, SAPE Polska 

12:00 – 12:15 Przerwa 

12:15 Dyskusja ( w języku angielskim) 

Moderator: Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Związek dla Budownictwa

Uczestnicy :

  • Jerzy Kwiatkowski, NAPE S.A.
  • Piotr Krysik, KAPE S.A.
  • Kaj Petersen, ECNet
  • Nils Daugaard, ECNet
  • Michał Pomianowski, Aalborg Universitet 

– W jaki sposób ŚChE są uwzględniane, wspierane lub wzmacniają finansowanie efektywności energetycznej w Danii i w Polsce?

– Jakie funkcjonalności opracowane w ramach projektu XTendo są lub mogą zostać zaimplementowane w Danii/Polsce?

– Jak zmiany w EPBD wpłyną na ŚChE w Danii/Polsce? Możliwości i bariery we wdrażaniu proponowanych wymagań EPBD do krajowych systemów certyfikacji

13:00 – 13:15  Podsumowanie

13:15 – 13:30 EDYCE – towards methodology for dynamic EPCs – potentials and challenges  Prof Michał Pomianowski, AALBORG UNIVERSITET, ( język prezentacji: angielski) 

13:30 – 14:00 Networking  

Wydarzenie organizowane w partnerstwie z: 

                                      System świadectw charakterystyki energetycznej – potrzeby i oczekiwania – SAPE - Polska 

 

RoundBaltic – Promotion of Smart Finance for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, Latvia and Denmark

Projekt RoundBaltic jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051