EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NA PIERWSZYM MIEJSCU ENERGY EFFICIENCY FIRST (E1)

Drugi Krajowy Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

25 maja 2022 r., środa,  8:45 – 16:00

(networking do 18:00)

Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Wstępny program aktualizowany jest na poniższej stronie

Zaproszenie wraz z programem można pobrać tutaj 

8:45 – 9:15 Rejestracja i networking

9:15 – 10:45 Sesja plenarna

Szymon Liszka – Prezes Zarządu SAPE, Prezes Zarządu FEWE

Otwarcie:

 • Związek Banków Polskich  Pan Krzysztof Pietraszkiewicz
 • Ambasada Danii  Pan Ole Toft , Ambasador, Ambasada Królewstwa Danii
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii Pan Piotr Uściński, Sekretarz Stanu TBC, Perspektywy finansowania efektywności energetycznej w budynkach w Polsce
 • NFOŚiGW  Pan Przemysław Ligenza Prezesa Zarządu TBC, Programy finansowania efektywności energetycznej przez NFOŚiGW

Wprowadzenie:

 • Jak REPowerEU wpłynie operacyjnie na systemy wsparcia związanego z uznaniem, że “The energy efficiency first principle is more relevant than ever and should be applied across all sectors and policies, with demand response measures complementing those on the supply-side”?
  • Aktualna polityka Unii Europejskiej w zakresie finansowania efektywności energetycznej –                                      Pani Margot Pinault, DG Energy 
  • Rola instytucji finansowych w realizacji programu EE1 – Pan Bolesław Meluch, Związek Banków Polskich 
 • Jak uwzględnić zasadę pierwszeństwa efektywności energetycznej w skutecznych programach wsparcia modernizacji energetycznej budynków? Pani Justyna Glusman, Fala Renowacji 
 • Podsumowanie rekomendacji z I Okrągłego Stołu i regionalnych Okrągłych Stołów oraz stan ich wdrożeniaPan Andrzej Rajkiewicz, Wice – Prezes Zarządu, SAPE

10:45 – 11:00  Przerwa

11:00 – 12:30 Sesje tematyczne, prezentacje i wprowadzenie do dyskusji

 1. Zintegrowane usługi dla poprawy efektywności energetycznej – „one-stop-shop-services”
  Moderator:  Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE 
  Sprawozdawca:  Pan Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii 
  • Rozwój zintegrowanych usług renowacji budynków w UE. Modele i możliwości wsparcia 
   Pan Adrien Bullier
   , Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)
  • Przykład wielokierunkowego OSS z zaangażowaniem instytucji finansowych w Danii
   Gate 21, Partner Projektu RoundBaltic
  • Waga (finansowa i klimatyczna) holistycznego podejścia w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków – jak mógłby działać one stop shop, który przyspiesza falę renowacji? Pani Aleksandra Stępniak, Danfoss
  • Inicjatywy OSS w Polsce wspierane przez EU: jest co najmniej 5 na różnych etapach rozwoju wartych przedstawienia, zarówno bankowych jak i samorządowych m.in. : 
   • Projekt ELENA w BOŚ – wsparcie dla przygotowania inwestycji poprawiających efektowność energetyczną,            Pan Marek Szczepański, Dyrektor Departament Programów Publicznych i Projektów Unijnych, BOŚ Bank
   • BNP Paribas – Fundusz Elena dla modernizacji budynków wielorodzinnych , Pan Adam Hirny, Dyrektor, Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju, BNP Paribas
   • “System finansowania wzrostu efektywności energetycznej i OZE w głębokiej modernizacji budynków z wykorzystaniem umowy z gwarancją oszczędności (EPC+) – projekt FinEERGo-Dom”, Pani Karolina Loth-Babut, Dyrektor Zarządzająca, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
   • Projekt ELENA w KAPE “Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej”, Pan Krzysztof Skowroński, Doradca Zarządu Dyrektor Projektu ELENA, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
   • Projekt ELENA w KAPE: “Krajowy Integrator samorządowych inicjatyw rozwoju zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem”, Pani Karolina Loth-Babut, Dyrektor Zarządzająca, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.KAPE

2. Poprawa efektywności energetycznej w MŚP 
Moderator: Pan Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Sprawozdawca: Pan Wojciech Stańczyk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  • Wsparcie MŚP w poprawie efektywności energetycznej z wykorzystaniem środków UE – Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy EuropejskichBank Gospodarstwa Krajowego 
  • Doświadczenie regionalnego pośrednika finansowego we wsparciu MŚP w zakresie poprawy efektywności energetycznej – Pan Artur Piotrowski, Prezes Zarządu, Fundusz Wschodni

3. Samowystarczalność energetyczna – odpowiedź na potrzeby gmin, kraju i Europy
Moderator: Pan Zbigniew Michniowski, SAPE
Sprawozdawca: Pani Katarzyna Grecka, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

  • Finansowanie transformacji energetycznej miast – rozwiązania z Danii Pani Tina Saaby, Gladsaxo Municipality
  • Wzrost kosztów energii a korzyści z wdrożenia kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w gminach– Pan Andrzej Kielar, Prezes, ROCKWOOL
  • Klastry energetyczne, jak je wzmacniać finansowo, jak ograniczyć koszty dystrybucji energii wytwarzanej w klastrach i dostarczanej do członków klastra w skali lokalnej 
   Pan Albert Gryszczuk – Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE  

12:30 – 13:30  Lunch

13:30 – 15:00 Dyskusja w sesjach tematycznych

 1. Zintegrowane usługi dla poprawy efektywności energetycznej – „one-stop-shop-services”
  Moderator:  Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE Polska
  Sprawozdawca: Pan Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii
 2. Poprawa efektywności energetycznej w MŚP 
  Moderator: Pan Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  Sprawozdawca: Pan Wojciech Stańczyk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 3. Samowystarczalność energetyczna – odpowiedź na potrzeby gmin, kraju i Europy
  Moderator: Pan Zbigniew Michniowski, SAPE
  Sprawozdawca: Pani Katarzyna Grecka, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii15:00 – 15:15  Przerwa

15:15 – 16:00  Sesja plenarna – podsumowanie pracy podczas sesji tematycznych

16:00 – 18:00  Po zakończeniu wydarzenia zapraszamy Państwa do dalszego networkingu

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House“, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce.  

Rejestracja

otwarta do 23.05.2022

Separator1

Wydarzenie organizowane w Partnerstwie z:

Związek Banków Polskich - co go łączy z firmami pożyczkowymi? - ekutno.pl                                           

RoundBaltic – Promotion of Smart Finance for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, Latvia and Denmark

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051