EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NA PIERWSZYM MIEJSCU ENERGY EFFICIENCY FIRST (E1)

Drugi Krajowy Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

25 maja 2022 r., środa,  8:45 – 16:00

Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących sektor finansowy , publiczny, samorządowy  i ekspercki.  Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu Round Baltic!

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej  po kliknięciu w tytuł wystąpienia.

8:45 – 9:15 Rejestracja i networking

9:15 – 10:45 Sesja plenarna

Pan Szymon Liszka – Prezes Zarządu SAPE, Prezes Zarządu FEWE

Otwarcie:

 • Związek Banków Polskich  Pan Krzysztof Pietraszkiewicz
 • Ambasada Danii  Pan Ole Toft , Ambasador, Ambasada Królewstwa Danii

Wprowadzenie:

10:45 – 11:00  Przerwa

11:00 – 12:30 Sesje tematyczne, prezentacje i wprowadzenie do dyskusji

 1. Zintegrowane usługi dla poprawy efektywności energetycznej – „one-stop-shop-services”
  Moderator:  Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE 
  Sprawozdawca:  Pan Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii 

2. Poprawa efektywności energetycznej w MŚP 
Moderator: Pan Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Sprawozdawca: Pan Wojciech Stańczyk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

3. Samowystarczalność energetyczna – odpowiedź na potrzeby gmin, kraju i Europy
Moderator: Pan Zbigniew Michniowski, SAPE
Sprawozdawca: Pani Katarzyna Grecka, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

12:30 – 13:30  Lunch

13:30 – 15:00 Dyskusja w sesjach tematycznych

 1. Zintegrowane usługi dla poprawy efektywności energetycznej – „one-stop-shop-services”
  Moderator:  Pan Andrzej Rajkiewicz, SAPE Polska
  Sprawozdawca: Pan Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii
 2. Poprawa efektywności energetycznej w MŚP 
  Moderator: Pan Marek Amrozy, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  Sprawozdawca: Pan Wojciech Stańczyk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 3. Samowystarczalność energetyczna – odpowiedź na potrzeby gmin, kraju i Europy
  Moderator: Pan Zbigniew Michniowski, SAPE
  Sprawozdawca: Pani Katarzyna Grecka, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii15:00 – 15:15  Przerwa

15:15 – 16:00  Sesja plenarna – podsumowanie pracy podczas sesji tematycznych

16:00 – 18:00  Po zakończeniu wydarzenia zapraszamy Państwa do dalszego networkingu

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbędzie się zgodnie z regułą „Chatham House„, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce.  

Wydarzenie organizowane w Partnerstwie z:

Związek Banków Polskich - co go łączy z firmami pożyczkowymi? - ekutno.pl                                           

RoundBaltic – Promotion of Smart Finance for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, Latvia and Denmark

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051