05/07/2018

Partnerzy

Partnerami wspierającymi Stowarzyszenie są agencje poszanowania energii lub inne jednostki zainteresowane poszanowaniem energii w Polsce. Partnerzy wspierający reprezentują Stowarzyszenie poprzez realizację jego misji i posiadają status członka wspierającego. 

Partnerzy współpracujący działają wraz ze Stowarzyszeniem na rynku biznesowym. 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii – AUIPE,z siedzibą w Łodzi,  istniejemy na rynku działań energetycznych od 1997 roku. AUiPE specjalizuje  się w działalności ekspercko-doradczej z zakresu racjonalizacji wykorzystania energii oraz organizowaniu działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie OZE i efektywności energetycznej. AUiPE wspomagama samorządy w realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, zarządzaniem energią i  wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej. AUiPE doradza w procesach realizacji przedsięwzięć takich jak: zdefiniowanie zakresu i kształtu projektu, wybór źródeł finansowania oraz aplikowanie o fundusze europejskie.

FEWE z siedzibą w Katowicach powstała pod koniec 1990 r., jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki.
Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.
Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii.

RAPE została zarejestrowana 14 września 1995 roku w Toruniu.    Celem Agencji jest wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowisk i zrównoważonego rozwoju, organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Agencji, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających działaniom na rzecz poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – BAPE, została utworzona w 1996 r. z siedzibą w Gdańsku.  Agencja uczestniczy w realizacji europejskich programów związanych z poszanowaniem energii. Zespół pracowników posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w systemach ciepłowniczych, współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technik energetycznych i zrównoważonego rozwoju oraz uczestnictwa w programach Komisji Europejskiej. Pracownicy BAPE to kadra wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ciepłownictwa i termomodernizacji.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w Warszawie  w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

DAEiŚ s.c. powstała w roku 1999 z siedzibą we Wrocławiu.  DAEiŚ  posiada bardzo szeroką ofertę: od projektowania architektonicznego i budowlanego, przez ekspertyzy budowlane (w tym termograficzne), auditing energetyczny, certyfikację energetyczną, po tworzenie programów do projektowania i certyfikacji. DAEiŚ prowadzi również szkolenia z zakresu Certyfikacji Energetycznej oraz Termografii.Wydawca programu:CERTO – Program do Certyfikacji Energetycznej.

Fundacja Poszanowania Energii została rozpoczęła działalność w lipcu 1992 roku w Warszawie. Fundacja została powołana w celu prowadzenia i wspierania wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju jej odnawialnych źródeł.

EnMS Polska powstała w 2010 r. z siedzibą w Mielcu.  Misją EnMS jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej, i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku, oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej.

IME Sp z o.o. – Inwestycje Medycyna Energia, powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku oraz z pasji i zaangażowania w promowanie rozwiązań energooszczędnych jak i proekologicznych nie tylko w rozumieniu OZE. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z różnego rodzaju podmiotami min. spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, szpitale oraz zakłady produkcyjne przyniosła. IME  wspiera klientów innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi inwestycji energooszczędnych, a przede wszystkim proekologicznych.

PCT z siedzibą w Gdańsku, działa na rynku od 1999 roku.                           PCT to firma, zajmująca się nawiązywaniem współpracy z zarządcami nieruchomości, właścicielami budynków oraz firmami w kwestii optymalizacji zużycia energii i zmniejszania kosztów eksploatacyjnych.

Główny Instytut Górnictwa jest instytutem badawczym, w którym prowadzi się prace badawcze, analityczne, studialne i pomiarowe związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym technologii CCS i CCU oraz ochrony powietrza atm. i eliminacji źródeł niskiej emisji. Tematyka badawcza obejmuje problematykę konwersji energii chemicznej odpadów i biomasy do energii użytkowej, wykorzystanie wodoru i paliw alternatywnych dla zasilania ogniw paliwowych, magazynowania energii oraz wykorzystania OZE. GIG wykonuje analizy techniczno-ekonomiczne dot. użytkowania energii i wspomagania inwestycji w źródła OZE i niskoemisyjne

STERNET od ponad 20 lat dostarcza oraz serwisuje silniki elektryczne, motoreduktory oraz przekładnie. Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Serwisowym marek Siemens i Flender. Prowadzimy również projekty Efektywności Wnergetycznej z zakresu techniki napędowej, które stanowią odpowiedź na rosnące wymagania światowej polityki klimatycznej. Koncentrujemy się na obniżeniu zużyciu energii elektrycznej, przy jednoczesnym minimalizowaniu koniecznych nakładów finansowych.

Energetyczna Pracownia Inżynierska ERG s.c. z siedzibą w Lublinie działa nieprzerwalnie od października 2005 r. Działalność Spółki ERG obejmuje doradztwo energetyczne w zakresie racjonalizacji zużycia energii, możliwości wykorzystania OZE i poprawy efektywności energetycznej w różnego rodzaju budynkach, sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła. Spółka ERG współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz przedsiębiorcami

Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. w Łódzi  specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania środków finansowych i projektowaniu

 

Jednostka certyfikująca ISOQAR działa na polskim rynku od 2003 roku. Jesteśmy biurem krytycznym brytyjskiej jednostki certyfikującej Alcumus ISOQAR Ltd. Taka metoda współpracy pozwala nam korzystać z całości akredytacji przyznanej Alcumus ISOQAR Ltd przez UKAS, BRC, IFS, FSSC i APMG International.
Skupiamy się na certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Dostarczamy również wysokiej jakości usług szkoleniowych.

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”  jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r.

współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia.
Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. 

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) zostało zarejestrowane 24 czerwca 2022r.

Forum jest federacją, której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców paliw i energii w Polsce.

Zrzeszenie powstało na zebraniu założycielskim dnia 21 stycznia 2000 r. i zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie  dnia 31.03.2000 r
 
Zrzeszenie promuje i inicjuje współpracę audytorów energetycznych i wszystkich osób zainteresowanych systemem auditingu energetycznego oraz racjonalizacją użytkowania energii.

Aby zostać Partnerem SAPE wypełnij deklarację Członka Wspierającego lub skontaktuj się z nami   sape@sape.org.pl