05/07/2018

Partnerzy

Partnerami wspierającymi Stowarzyszenie są agencje poszanowania energii lub inne jednostki zainteresowane poszanowaniem energii w Polsce. Partnerzy wspierający reprezentują Stowarzyszenie poprzez realizację jego misji i posiadają status członka wspierającego. 

Partnerzy współpracujący działają wraz ze Stowarzyszeniem na rynku biznesowym. 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii – AUIPE,z siedzibą w Łodzi,  istniejemy na rynku działań energetycznych od 1997 roku. AUiPE specjalizuje  się w działalności ekspercko-doradczej z zakresu racjonalizacji wykorzystania energii oraz organizowaniu działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie OZE i efektywności energetycznej. AUiPE wspomagama samorządy w realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, zarządzaniem energią i  wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej. AUiPE doradza w procesach realizacji przedsięwzięć takich jak: zdefiniowanie zakresu i kształtu projektu, wybór źródeł finansowania oraz aplikowanie o fundusze europejskie.

FEWE z siedzibą w Katowicach powstała pod koniec 1990 r., jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki.
Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.
Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – BAPE, została utworzona w 1996 r. z siedzibą w Gdańsku. 
 Agencja uczestniczy w realizacji europejskich programów związanych z poszanowaniem energii. Zespół pracowników posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, w systemach ciepłowniczych, współpracy międzynarodowej w zakresie nowoczesnych technik energetycznych i zrównoważonego rozwoju oraz uczestnictwa w programach Komisji Europejskiej. Pracownicy BAPE to kadra wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ciepłownictwa i termomodernizacji.

RAPE została zarejestrowana 14 września 1995 roku w Toruniu.    RAPE jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem producentów, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej cieplnej oraz producentów urządzeń i innych osób związanych z w/w działalnością. 

PCT z siedzibą w Gdańsku, działa na rynku od 1999 roku.                           PCT to firma, zajmująca się nawiązywaniem współpracy z zarządcami nieruchomości, właścicielami budynków oraz firmami w kwestii optymalizacji zużycia energii i zmniejszania kosztów eksploatacyjnych.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w Warszawie  w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.

Fundacja Poszanowania Energii została rozpoczęła działalność w lipcu 1992 roku w Warszawie. Fundacja została powołana w celu prowadzenia i wspierania wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju jej odnawialnych źródeł.

EnMS Polska powstała w 2010 r. z siedzibą w Mielcu.  Misją EnMS jest wspieranie przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych oraz właścicieli i zarządców budynków w podnoszeniu efektywności energetycznej, i co za tym idzie ich konkurencyjności na rynku, oraz w spełnianiu wymagań nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej.

DAEiŚ s.c. powstała w roku 1999 z siedzibą we Wrocławiu.  DAEiŚ  posiada bardzo szeroką ofertę: od projektowania architektonicznego i budowlanego, przez ekspertyzy budowlane (w tym termograficzne), auditing energetyczny, certyfikację energetyczną, po tworzenie programów do projektowania i certyfikacji. DAEiŚ prowadzi również szkolenia z zakresu Certyfikacji Energetycznej oraz Termografii.Wydawca programu:CERTO – Program do Certyfikacji Energetycznej.

PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”  jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej.Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia.
Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci “Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. Ponadto od 2009 r. Stowarzyszenie działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca “Porozumienie Burmistrzów”.

Zrzeszenie powstało na zebraniu założycielskim dnia 21 stycznia 2000 r. i zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie  dnia 31.03.2000 r
Zrzeszenie promuje i inicjuje współpracę audytorów energetycznych i wszystkich osób zainteresowanych systemem auditingu energetycznego oraz racjonalizacją użytkowania energii.

Aby zostać Partnerem SAPE wypełnij deklarację Członka Wspierającego lub skontaktuj się z nami   sape@sape.org.pl