28/04/2023

BUPS II

SAPE wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne) realizuje w ramach programu LIFE  projekt Build Up Skills II, którego celem jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji  w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Celem inicjatywy jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia zawodowego. Projekt „BUILD UP Skills II Poland” koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu, związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fizycznych pracujących obecnie na budowach tj. rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych pracowników wykonujących prace budowlane.

W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

  • W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
  • Uruchomienie platformy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z udziałem kluczowych interesariuszy krajowych.
  • Ocena skuteczności realizacji Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z 2013 r.
  • Analiza istniejących danych i badań dotyczących rynku pracy pod kątem potrzeb edukacyjnych i kwalifikacyjnych (stan obecny i perspektywiczny) w obszarze remontów budynków.
  • Warsztaty z udziałem krajowych interesariuszy i grup docelowych.
  • Aktualizacja Krajowej mapy drogowej z uwzględnieniem działań do 2030 r. wraz z zaleceniami oraz przyjęciem do wdrożenia przez zainteresowane strony.
Publikacja dostępna po kliknięciu

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku”, którą opracowana została w ramach projektu BUILD UP Skills II Poland.

Niniejszy dokument, nazwany “Krajową Mapą Drogową”, jest nie tylko analizą aktualnych trendów i prognoz rozwoju, ale także narzędziem wskazującym kluczowe obszary wpływające na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku. Zrozumienie tych kierunków oraz zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest kluczowe dla efektywnej realizacji termomodernizacji budynków.

Z aktualnościami projektowymi można zapoznać się na stronie 

Partnerzy projektu

logo KAPE

Lider:

Joanna Ogrodniczuk – kierownik projektu
jogrodniczuk@kape.gov.pl

Katarzyna Rajkiewicz

krajkiewicz@nape.pl 

 

 

 

 

logo Łukasiewicz

dr inż. Krzysztof Symela,  krzysztof.symela@itee.lukasiewicz.gov.pl

dr  Ireneusz Woźniak, Ireneusz wozniak@itee.lukasiewicz.gov.pl

logo Budowlani

Kontakt przez SAPE

Działalność członków SAPE

 Woj. Łódzkie

agencja@auipe.pl

Woj. Pomorskie

bape@bape.com.pl

Woj. Dolnośląskie

cieplej@cieplej.pl

Woj.Śląskie

office@fewe.pl

Woj. Mazowieckie

Woj. Podlaskie

nape@nape.pl

Woj.Kujawsko – Pomorskie

ape@ic.torun.pl

Doradztwo merytoryczne projektu.

Czas trwania: 1 listopda 2022 – 30 kwietnia 2024 

logo life   Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.