Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

Edytowany 2017 5 30 14:6

Stowarzyszanie SAPE zostało utworzone z myślą o umożliwieniu szerokiej wymiany poglądów w ramach jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Celem Stowarzyszenia jest:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Do Stowarzyszenia mogą należeć: Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia:
deklaracja członka zwyczajnego
deklaracja członka wspierającego