Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska

SAPE

Stowarzyszanie SAPE zostało utworzone z myślą o umożliwieniu szerokiej wymiany poglądów w ramach jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

PARTNERZY

Partnerami są agencje poszanowania energii lub inne jednostki zainteresowane poszanowaniem energii w Polsce, które reprezentują i wspierają Stowarzyszenie poprzez realizację jego misji.

ZARZĄD IV KADENCJI

SZYMON LISZKA

Prezes Zarządu
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

ANDRZEJ RAJKIEWICZ

Wiceprezes Zarządu
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Katarzyna Grecka

Członek Zarządu
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o.

ZBIGNIEW MICHNIOWSKI

Członek Zarządu
Urząd Miejski w Bielsku Białej

JERZY ŻURAWSKI

Członek Zarządu
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Szczegółowe informacje o Zarządzie

aktualności