Konferencja końcowa projektu BUPS II Poland – 23 kwietnia 2024, Warszawa

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Partnerzy projektu Build Up Skills II Poland (Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Związek Zawodowy „Budowlani”) serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję pn. „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego – Wyniki projektu Build Up Skills II Poland”.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2024 r., w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8. Początek o godz. 09:30.

Projekt Build Up Skills II Poland miał na celu opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddanych gruntownym renowacjom. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana finalna wersja Mapy Drogowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego. W czasie spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z zachęceniem do pracy w budownictwie, w szczególności kobiet, pracowników z sektora paliw kopalnych (górnictwa) oraz osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zostanie zaprezentowana implementacja rekomendacji z perspektywy instytucji rządowych.

Paneliści będą dyskutować na następujące tematy:

  • Jak zapewnić wdrożenie mapy drogowej po zakończeniu projektu?
  • Jak efektywnie wykorzystać środki finansowe?
  • Jak monitorować postępy oraz osiągnięte wyniki?
  • Jak zdobyć akceptację społeczną dla proponowanych zmian?

Link do rezultatów projektu znajduje się  tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Marta Szymczak, mszymczak@kape.gov.pl, tel. 693202121

Pełna agenda spotkania znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

źródło: https://bups.kape.gov.pl/konferencja/