02/08/2018

Członkowie

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

  • członkowie zwyczajni – osoby fizyczne
  • członkowie wspierający – osoby prawne

Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia:

  • wykonawców dla swoich zamierzeń technicznych, organizacyjnych i finansowych,
  • uczestników wymiany doświadczeń,
  • uczestników otwartych grup dyskusyjnych,
  • popularyzatorów swoich rozwiązań i inicjatyw, 
  • organizatorów współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
  • organizatorów konferencji, seminariów i warsztatów,
  • audytorów dla sprawozdawczości z zakresu wykorzystania energii, emisji gazów szkodliwych i ochrony środowiska.

Listy aktualnych członków: