23/08/2018

Członkowie

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

 • członkowie zwyczajni – osoby fizyczne
 • członkowie wspierający – osoby prawne

Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia:

 • wykonawców dla swoich zamierzeń technicznych, organizacyjnych i finansowych,
 • uczestników wymiany doświadczeń,
 • uczestników otwartych grup dyskusyjnych,
 • popularyzatorów swoich rozwiązań i inicjatyw,
 • organizatorów współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizatorów konferencji, seminariów i warsztatów,
 • audytorów dla sprawozdawczości z zakresu wykorzystania energii, emisji gazów szkodliwych i ochrony środowiska. 

Listy aktualnych członków:

02/08/2018

Członkowie

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

 • członkowie zwyczajni – osoby fizyczne
 • członkowie wspierający – osoby prawne

Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia:

 • wykonawców dla swoich zamierzeń technicznych, organizacyjnych i finansowych,
 • uczestników wymiany doświadczeń,
 • uczestników otwartych grup dyskusyjnych,
 • popularyzatorów swoich rozwiązań i inicjatyw, 
 • organizatorów współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizatorów konferencji, seminariów i warsztatów,
 • audytorów dla sprawozdawczości z zakresu wykorzystania energii, emisji gazów szkodliwych i ochrony środowiska.

Listy aktualnych członków: