07/08/2018

Działalność

SAPE za pośrednictwem członków wspierających działa na arenie międzynarodowej w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 

SAPE poprzez projekty krajowe wspiera działania na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Członkowie Stowarzyszenia współpracują z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii. 

W ramach realizowanych działań i aktywności statutowej Członkowie SAPE są autorami publikacji  w szeroko pojętej dziedzinie poszanowania energii.