18/02/2021

RoundBaltic – Pierwszy Okrągły Stół

 

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół  dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce odbył się 23-24 marca 2021

W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących sektor finansowy ( 30% uczestników), publiczny (10% uczestników), samorządowy (20% uczestników)  i ekspercki (40% uczestników).  Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu Round Baltic!

Program spotkania dostępny jest tutaj 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi poniżej  po kliknięciu w tytuł wystąpienia.

Drugi  Okrągły Stół odbędzie się w maju 2022 roku – w sprawie uczestnictwa w nim prosimy o kontakt z Katarzyną Rajkiewicz krajkiewicz@nape.pl 

Dzień pierwszy: 23 marca 2021,  9:00 – 13:30

9:00 – 11:00  Sesja plenarna

11:00 – 11:30  Przerwa

11:30 – 13:30 Sesje tematyczne, prezentacje i wprowadzenie do dyskusji

 1. Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych
  Moderator:  Pan Andrzej Wiszniewski, ZAE                   
  Sprawozdawca: Pan Szymon Firląg, Politechnika Warszawa/ Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa

Prezentacje:

2. Kompleksowa Obsługa Inwestora-jak wdrożyć w Polsce?
Moderator: Pan Arkadiusz Węglarz, KAPE S.A.
Sprawozdawca: Pan Jerzy Bagiński, FPE

Prezentacje:

3. Wsparcie dla rozwoju rynku ESCO
Moderator: Pan Marcin Jamiołkowski, NFOŚiGW
Sprawozdawca: Pan Marek Amrozy , NAPE S.A.

Prezentacje:

 Dzień drugi:  24 marca 2021, 9:00 – 13:00

9:00 – 11:30  Dyskusja w sesjach tematycznych

 1. Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych                                           
  Moderator:  Pan Andrzej Wiszniewski, ZAE 
  Sprawozdawca: Pan Szymon Firląg,
 2. Kompleksowa Obsługa Inwestora- – jak wdrożyć w Polsce?                                
  Moderator: Pan Arkadiusz Węglarz, KAPE S.A.
  Sprawozdawca: Pan Jerzy Bagiński, FPE
 3. Wsparcie dla rozwoju rynku ESCO               
  Moderator: Pan Marcin Jamiołkowski, NFOŚiGW 
  Sprawozdawca: Pan Marek Amrozy , NAPE S.A.

11:30 – 12:00  Przerwa

12:00 – 13:00 Sesja plenarna – podsumowanie pracy podczas sesji tematycznych

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie obyło się zgodnie z regułą „Chatham House“, co oznacza, że punkty dyskusji nie będą przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce.  

Patronat nad wydarzeniem objął Związek Banków Polskich - co go łączy z firmami pożyczkowymi? - ekutno.pl

Zapraszamy do kontaktu: roundbaltic@sape.org.pl

RoundBaltic – Promotion of Smart Finance for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, Latvia and Denmark

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 957051