12/09/2023

BUPS II – Warsztaty Regionalne

W trakcie trwania projektu BUPS II zorganizowaliśmy we współpracy z agencjami regionalnymi łącznie 14 Warsztatów Regionalnych, które stanowiły jedną z podstaw prac nad „Krajową Mapą Drogową odzwierciedlającą nowe potrzeby i realia krajowego sektora budowlanego do 2030 r.”.

Nadrzędnym celem Warsztatów było stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz debaty na temat wyzwań i możliwości dotyczących strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego i odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce – co udało nam się skutecznie osiągnąć.

W ramach pierwszych Regionalnych Warsztatów w zaprezentowaliśmy  Państwu założenia projektu i jego pierwsze rezultaty jakimi będą wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łuaksiewicza ( dostępne poniżej) w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Drugi Warsztat poświęcony będzie założeniom do Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r. Przedstawimy Państwu draft Mapy Drogowej i wspólnie chcielibyśmy podjąć się dyskusji nad jej kształtem i treścią. 

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z tych spotkań

Zapraszamy na Warsztaty Regionalne

logoNAPE-all

Drugi Warsztat odbył się 12.01.2024strona wydarzania z materiałami

Pierwszy Warsztat odbył się 20 września 2023, strona wydarzenia z materiałami

Kontakt z organizatorem nape@nape.pl

Drugi Warsztat odbył się 22.02.2024, więcej informacji na stronie

Pierwszy warsztat odbył się 26 września 2023, strona wydarzenia.

Kontakt z organizatorem bape@bape.com.pl

auipe

Drugi Warsztat odbył się 15.02.2024 – więcej informacji na stronie

Pierwszy Warsztat odbył się 6 października 2023, strona wydarzenia.

Kontakt z organizatorem agencja@auipe.pl

logoNAPE-all

Drugi Warsztat odbył się 29.02.2024, więcej informacji na stronie

Pierwszy Warsztat odbył się 19 października 2023, strona wydarzenia.

Kontakt z organizatorem nape@nape.pl

fewe

Drugi Warsztat odbył się 29.02.2024, więcej informacji na stronie

Pierwszy Warsztat odbył się 20 października 2023, strona wydarzenia.

Kontakt z organizatorem s.kozinska@fewe.pl 


Woj. Dolnośląskie

 Drugi Warsztat odbył  się 27.02.2024, więcej informacji tutaj 

Pierwszy Warsztat odbył się 8 listopada 2023

Kontakt z organizatorem: cieplej@cieplej.pl,


Woj. Kujawsko – pomorskie

logorape

Drugi Warsztat odbył się 01.03.2024, więcej informacji na stronie

Pierwszy Warsztat odbył się 16 listopada 2023,  strona wydarzenia

Kontakt z organizatorem: rapeistorun@gmail.com

logo life   Projekt BUPS II jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.