Wspomnienie o Edmundzie Wachu

Dnia 29 marca 2024 roku, zmarł w wieku 79 lat  dr inż.  Edmund Wach, współzałożyciel, pierwszy Prezes Zarządu Stowarzyszenia SAPE.  Był pasjonatem, promotorem i niekwestionowanym autorytetem w kwestii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

O czym z przykrością informuje Zarząd SAPE.

Wspomnienie o Edmundzie Wachu

Edmund był niezwykłym człowiekiem. Dla nas kolegów audytorów, był życzliwym, uśmiechniętym, dowcipnym i kochającym życie, profesjonalistą. Na pewno będzie wiele wspomnień i podsumowań o Jego dokonaniach. Najgłębiej w sercu zapamiętany będzie jako życzliwy kolega, przyjaciel i to co po Nim pozostaje to pustka i chwila refleksji. Nasuwają się wtedy słowa wiersza k. Twardowskiego: śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. A ci co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. Zostają po nich buty i telefon głuchy. I mówiąc o przyjaźni nigdy nie wiadomo, czy pierwszą jest ostania, czy ostatnia pierwszą

Pamiętam krótką rozmowę z Aleksandrem Pankiem na wiosnę 2004 roku o tym, że nadszedł czas na zintegrowanie firm i instytucji doradztwa energetycznego, bo po wejściu Polski do UE należało się spodziewać rozwoju rynku usług energetycznych. Uznaliśmy, że choć pomysł się zrodził w NAPE, to organizacja ta ma mieć charakter ogólnokrajowy, najlepiej nie sterowany z Warszawy a z regionów, w których rozwijały się agencje energetyczne. Jednomyślnie pomyśleliśmy jako inicjatorze o Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii i jej Prezesie Edmundzie Wachu, z którym łączyły nas koleżeńskie stosunki. Jedna rozmowa telefoniczna wystarczyła do tego, żeby Edmund poparł tę inicjatywę i podjął się trudu społecznego przygotowania stowarzyszenia do działalności. Wspólnie układaliśmy listę założycieli i zapraszaliśmy ich do udziału w zebraniu założycielskim, które odbyło się 15 grudnia 2004 r w Warszawie z udziałem:

 1. Bartmański Maciej
 2. Buzalski Michał
 3. Cena-Soroko Agnieszka
 4. Chwieduk Dorota
 5. Garlicki Stanisław
 6. Gołąbek Andrzej
 7. Grecka Katarzyna
 8. Grzegorz Roman
 9. Grzybek Anna
 10. Jędrzejowska-Popiołek Małgorzata
 11. Koc Dariusz
 12. Kwestarz Małgorzata
 13. Liszka Szymon
 14. Panek Aleksander
 15. Podfigurna Marta
 16. Rajkiewicz Andrzej
 17. Robakiewicz Maciej
 18. Surówka Jan
 19. Szajner Andrzej
 20. Szymański Stanisław
 21. Trojanowska Katarzyna
 22. Wach Edmund
 23. Warchałowski Aleksander
 24. Wiszniewski Andrzej
 25. Wojdyga Krzysztof,

 którzy wybrali zarząd I kadencji pod przewodnictwem Edmunda Wacha.

 To Edmund nadał kierunki rozwoju stowarzyszenia wokół przyjęcia członków wspierających i kreowaniu platform współpracy interesujących i korzystnych dla wszystkich.

W pierwszym roku działalności zarząd SAPE przyjął do grona członków już 8 członków wspierających:

 1. Bałtycką Agencję Poszanowania Energii z Gdańska
 2. Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii z Łodzi
 3. Narodową Agencje Poszanowania Energii z Warszawy
 4. Fundację Poszanowania Energii z Warszawy
 5. SIGMA Termodynamik z Gdańska
 6. Regionalną Agencję Poszanowania Energii z Torunia
 7. Pomorską Agencję Poszanowania Energii z Bydgoszczy
 8. JaCo Centrum Oszczędzania Energii z Wrocławia

 Edmund był pasjonatem, promotorem i niekwestionowanym autorytetem w kwestii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Stąd też SAPE nawiązało ścisłą współpracę z wydawnictwem Abrys, które udostępniło na łamach miesięcznika „Czysta Energia” szpaltę na głos SAPE, wybrzmiewający wiele lat na tych łamach w ważnych kwestiach związanych z polską polityką energetyczną.

Od 2006 r datuje się nieprzerwany udział SAPE jako stowarzyszenia w projektach międzynarodowych współfinansowanych przez Unię Europejską. Pierwszym z nich, przyciągniętym przez Edmunda, był SEC-Tools, poświęcony popularyzacji planowania energetycznego w gminach. Dzięki temu projektowi agencje regionalne zyskały na uznaniu w środowiskach swoich samorządów regionalnych i gminnych, a stowarzyszenie zdobyło własne referencje ułatwiające udział w projektach międzynarodowych sobie i agencjom regionalnym.

Ostatni raz rozmawiałem z Edmundem telefonicznie na jesieni 2023, pytając się Go czy dostał kalendarz wspomnieniowy przygotowany przez kol. Jurka Żurawskiego ze zdjęciami z corocznych spotkań członków SAPE. Żałował, że nie może w nich uczestniczyć z przyczyn zdrowotnych, ale bardzo docenił, że SAPE działa nieprzerwanie i trzyma się jego wskazówki „trzeba się przynajmniej raz w roku spotkać osobiście w gronie członków”. Dzięki przestrzeganiu tej zasady zrodziło się wiele inicjatyw współpracy interesujących i korzystnych dla jego członków. Nie zapomnijmy o niej.

Działalność Edmunda jako propagatora odnawialnych źródeł energii a potem animatora ruchu doradztwa energetycznego na szczeblu lokalnym była fundamentalna dla wielu samorządów w rozwijaniu planowania zrównoważonego rozwoju.

Chyba jest to jeden z niewielu przypadków tak spontanicznej, przyjaznej współpracy. Tego nam nikt nie narzucił, to ludzie, tacy jak Edmund tworzyli ten klimat.

 

Cześć Twojej pamięci!

 

W kolejności wpisów:

Jerzy Żurawski

Andrzej Rajkiewicz

Zbigniew Michniowski

Katarzyna Grecka