19/06/2020

Głos SAPE

Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

Celem dyskusji przy Okrągłych Stołach było wsparcie dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów          i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki biznesowej.

Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji.