02/08/2018

Członkowie zwyczajni

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia to osoby, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz posiadająca niezbędną wiedzę, wykształcenie i kwalifikacje w przedmiocie poszanowania energii w Polsce.

 1. Gołąbek Andrzej
 2. Amrozy Marek
 3. Buzalski Michał
 4. Duda Marcin
 5. Grecka Katarzyna
 6. Koc Dariusz
 7. Kukla Piotr
 8.  Krzyśków Adam
 9. Liszka Szymon
 10. Michniowski Zbigniew
 11. Mijakowski Maciej
 12. Rajkiewicz Andrzej
 13. Szajner Andrzej
 14. Trojanowska Katarzyna
 15. Trojnacki Marcin
 16. Twardowski Jan 
 17. Wiszniewski Andrzej
 18. Wojdyga Krzysztof
 19. Wróbel Tomasz
 20. Żółtowski Marek
 21. Żurawski Jerzy

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej  deklaracji członka zwyczajnego