02/08/2018

Członkowie zwyczajni

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia to osoby, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz posiadająca niezbędną wiedzę, wykształcenie i kwalifikacje w przedmiocie poszanowania energii w Polsce.

 1. Gołąbek Andrzej
 2. Amrozy Marek
 3. Buzalski Michał
 4. Grecka Katarzyna
 5. Koc Dariusz
 6. Kukla Piotr
 7. Liszka Szymon
 8. Michniowski Zbigniew
 9. Mijakowski Maciej
 10. Rajkiewicz Andrzej
 11. Szajner Andrzej
 12. Trojanowska Katarzyna
 13. Trojnacki Marcin
 14. Twardowski Jan 
 15. Wiszniewski Andrzej
 16. Wróbel Tomasz
 17. Ziółkowski Wojciech
 18. Żółtowski Marek
 19. Żurawski Jerzy

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej  deklaracji członka zwyczajnego