02/08/2018

Członkowie wspierający

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są agencje poszanowania energii lub inne podmioty zainteresowane poszanowaniem energii w Polsce.

Członkowie Wspierający SAPE otrzymują status Partnera.

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej  deklaracji członka wspierającego