07/08/2018

Projekty Krajowe

W ramach działalności krajowej SAPE wspiera działania na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.