02/08/2018

Członkowie honorowi

Członkowie honorowi , którzy wnieśli szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju prac badawczych w przedmiocie poszanowania energii w Polsce.

Agnieszka Cena-Soroko (2017)

Maciej Robakiewicz (2008)

Edmund Wach (2009)

Stanisław Szymański (2011)

Aleksander Panek (2015)

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.