Stanowisko SAPE

W związku z udostępnieniem 29.lipca 2021r na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny projektu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz sposobu obliczania tych wartości oraz dokumentów towarzyszących Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE”) zgłosiło swoje stanowisko w ich zakresie.