Ludzkie oblicze sprawiedliwej transformacji – wnioski z grup fokusowych

Każdy z nas potrzebuje niedrogiej i niezawodnej energii, aby godnie i dobrze żyć. Niebawem czekają nas duże zmiany, zmieniające sposoby w jaki używamy i wytwarzamy energię, tym samym zmniejszając zapotrzebowanie na nią. Cały ten proces nazywamy transformacją energetyczną. W tym miejscu trzeba zadać pytania:

  • Kto skorzysta na tych zmianach?
  • Kto za nie zapłaci?
  • Kto może ucierpieć?
  • Jak w sprawiedliwy sposób przeprowadzić te zmiany?

Inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym i europejskim celem przeciwdziałania zmianom klimatu będą miały znaczący wpływ na mieszkalnictwo, energię, transport, produkcję żywności, a tym samym również na poziom życia obywateli. Niektórzy Europejczycy odczuwają głębszy i bardziej negatywny wpływ tych zmian niż inni.

W ramach projektu „Sprawiedliwa transformacja energetyczna dla wszystkich” (Fair Energy Transition for All) FEWE chce pomagać w opracowywaniu polityk, które nie tylko łagodzą poważne skutki zmian klimatycznych, ale także uwzględniają interesy tych, których głosy na ogół nie są reprezentowane, ani słyszane.

W lipcu i sierpniu 2021 roku, we współpracy z krakowskim Instytutem Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM, FEWE zorganizowało 11 grup fokusowych, w których wzięło udział 107 osób. Dzięki temu mieli możliwość zrozumienia wyzwań przed którymi grupy wrażliwe stają w ich codziennym życiu, co będzie skutkować wypracowaniem obrazu problemów i możliwych rozwiązań. Będą one stanowić podstawę do opracowania zaleceń politycznych podczas spotkań interesariuszy i ekspertów z sektora publicznego, świata biznesu, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

Główne wnioski wraz z pełnymi raportami z grup fokusowych dostępne są na stronie FEWE