Seminarium RES4BUILD – “Energia odnawialna dla niskoenergetycznych budynków w systemach energetycznych przyszłości”

Wkrótce zostaną uruchomione pierwsze mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w perspektywie finansowej 2021-2027. Właściwe wykorzystanie tych środków pozwoli na realną poprawę stanu środowiska, a także przełoży się na zmniejszenie wydatków na utrzymanie budynków i instalacji.

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszeniem Poszanowanie Energii i Środowiska 20 marca 2023 r. zorganizowała seminarium „Energia odnawialna dla niskoenergetycznych budynków w systemach energetycznych przyszłości”.

Spotkanie podsumowało kilkuletni projekt RES4BUILD, w ramach którego rozwijane były innowacyjne technologie w zakresie OZE, takie jak magnetokaloryczne pompy ciepła, wieloźródłowe pompy ciepła, hybrydowe kolektory słoneczne (PV/T) oraz systemy zarządzania budynkiem. Wykonano analizy cyklu życia dla badanych technologii. Dla wybranych przypadków wykonano analizy opłacalności działań w efektywności energetycznej oraz badano warunki dla właściwego doboru odnawialnych źródeł energii, tworzenia zintegrowanych systemów energetycznych w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz komercyjnych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, w tym większość stanowili przedstawiciele samorządów lokalnych. Udział wzięli też doradcy energetyczni, administratorzy nieruchomości a także firmy wykonawcze.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami podsumowującymi projekt RES4BUILD, a także z broszurą na temat zintegrowanych systemów energetycznych dla budynków wielorodzinnych na przykładzie pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych.

Prezentacje:

  1. Wyniki projektu RES4BUILD, w tym nowych rozwiązań technologicznych i potencjału ZSE (Zintegrowanych Systemów Energetycznych) w budynkach
  2. Metody i warunki wdrażania termomodernizacji i ZSE w budynkach na podstawie doświadczeń projektu

Broszura:

  1. Zintegrowany system energetyczny dla budynku wielorodzinnego – pompy ciepła i ogniwa PV