ING Bank Śląski zbadał jak zyskać poparcie dla walki ze smogiem

Wszystkim Polakom zależy na czystym powietrzu. Problem smogu króluje w przestrzeni publicznej od kilku lat, a informacje o nim pojawiają się najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Walka ze smogiem powinna być podejmowana wspólnymi siłami, nie da się jej wygrać w pojedynkę. Dlatego jeśli komuś zależy na czystym powietrzu powinien zdobyć jak najszersze poparcie opinii publicznej, które przełoży się na konkretne działania polityków różnego szczebla. Jak sprawić, aby dla walki ze smogiem pozyskać jak najszersze poparcie? Odpowiedzi na to pytanie podjął się Finansowy Barometr ING przeprowadzając badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie 1005 mieszkańców Polski.

Opracowane wyniki pozwoliły nakreślić odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Jak Polacy oceniają jakość powietrza w swoim otoczeniu oraz co uznają za główne
    źródło smogu w Polsce?
  •  Jak często Polacy sprawdzają stan powietrza w swojej okolicy i jak wpływa to na ich
    sposób postrzegania problemu smogu?
  • Ile Polacy byliby gotowi zapłacić miesięcznie w postaci nowego podatku lub opłaty
    na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza?

Zachęcamy do zapoznania się krótkim artykułem podsumowującym 

źródło: Finansowy barometr ING Banku Śląskiego i FEWE