SAPE- Polska

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

Woj. Śląskie – trwa nabór wniosków na budowę i modernizację instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja RPO WSL 2014-2020.

Pożyczki unijne z BGK na poprawę efektywności energetycznej

Pożyczki unijne, z przeznaczeniem na wsparcie efektywności energetycznej, mogą stanowić źródło finansowania m.in. ocieplenia budynku, wymiany okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowy systemów wentylacji i  klimatyzacji, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, wykorzystania technologii OZE w budynkach.

Raport “Barometr zdrowych domów”

W ostatnim czasie pojawił się raport pt.: “Barometr zdrowych domów”, będący już czwartym raportem z tej serii. Został on opublikowany przez Grupę VELUX. W dwóch wcześniejszych edycjach, autorzy skupili się na tym, jaką różnicę wnoszą w życie Europejczyków zdrowe domy oraz jaki wpływ mają na nasze zdrowie.

Relacja z 12-tych dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu.

12. Dni Oszczędzania Energii pt. “Głęboka termomodernizacja- wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciwpożarowych”, odbyły się 14-15 listopada 2018 roku, we Wrocławiu, których organizatorami byli: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA

Najważniejszym targom budowlanym w tej części Europy – Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA (12-15 lutego 2019 r.) towarzyszyć będzie szereg merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwań stojących przed tymi sektorami przemysłu.

Biuletyn informacyjny ZAE 12/18

Biuletyn informacyjny ZAE numer 12/2018 zawierający aktualności z branży energetycznej a także informacji z prasy i internetu oraz artykuły tematyczne ściśle powiązanych z zawodem audytora dostępny jest tutaj. Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.