SAPE- Polska

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"

Raport “Building Market Briefs” – najważniejsze dane dotyczące sektora budowlanego w Polsce i innych krajach europejskich

Pojawił się polski raport „Building Market Briefs”, będący kolejnym z serii raportem zawierającym skondensowane informacje na temat krajowych uwarunkowań sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami. Raporty dostarczają porównywalnych danych w skali europejskiej, skondensowany wgląd w sektor budowlany, ukazują potencjał rynkowy z wielu perspektyw: ekspertów, modeli rynkowych i danych statystycznych, identyfikują bariery oraz czynniki wspierające wdrażanie niskoemisyjnych technologii i rozwiązań

Finansowanie kosztów opracowania audytów energetycznych

Obok oferty finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Getin Noble Bank umożliwia pozyskanie dotacji na opracowanie audytu energetycznego oraz wymaganej dokumentacji projektowej

Podsumowanie działań projektu INTAS

Celem projektu INTAS było zapewnienie wsparcia technicznego i współpracy, a także innych działań związanych z budowaniem skuteczności organów nadzoru rynku. Projekt INTAS dotyczył w szczególności transformatorów i wentylatorów przemysłowych.

Biuletyn informacyjny ZAE 03/2019

Biuletyn informacyjny ZAE numer 03/2019 zawierający aktualności z branży energetycznej a także informacji z prasy i internetu oraz artykuły tematyczne ściśle powiązanych z zawodem audytora dostępny jest tutaj. Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.  

Forum Termomodernizacja 2019, Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa

Już po raz dziewiętnasty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych pragnie zaprosić przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do  Warszawy. Podczas najbliższej edycji konferencji wśród poruszanych tematów znajdzie się bardzo aktualne zagadnienie jakim jest racjonalne wykorzystanie potencjału energetyki odnawialnej w celu poprawy efektywności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w sektorze budownictwa.

Rezultaty projektu EE-METAL już dostępne!

Realizacja projektu EE-METAL, mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej MŚP w sektorze metalowo-maszynowym, dobiega końca. W ramach trwającego trzy lata projektu, małym i średnim przedsiębiorstwom sektora MMA zaoferowano szeroki zakres usług i rozwiązań dotyczących zwiększania efektywności energetycznej.