WARSZTAT WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POLSKO-DUŃSKICH W OBSZARZE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy do rejestracji https://sape.org.pl/roundbaltic-learning-event/

23 czerwca 2022,  czwartek, 9:45 – 14:00

Ambasada Królestwa Danii,

ul. Marszałkowska 142, Warszawa

Kontekst

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu RoundBaltic finansowanego w ramach Horyzont 2020, którego nadrzędnym celem jest wspierania wdrażania inicjatywy Smart Finance for Smart Buildings w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności w krajach docelowych projektu – Polsce, Łotwie i Danii.

 Cel

Wydarzeń mające na celu wymianę doświadczeń w ramach RoundBaltic dotyczą kluczowych aspektów, które mogą pomóc w przyspieszeniu inwestycji w efektywność energetyczną w Polsce, na Łotwie i w Danii, a także w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Celem warsztatu jest zbadanie w jaki sposób certyfikacja budynków łączy się z zamiarem przyspieszenia finansowania ich renowacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań  podejmowanych w Polsce i Danii. Wiedza z wydarzenia zostanie wykorzystana w dialogu z interesariuszami projektu RoundBaltic oraz w celu identyfikowania i wspierania działań służących poprawie finansowania efektywności energetycznej. Wyniki będą rozpowszechnione za pośrednictwem biuletynu informacyjnego.