Trzeci Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce odbył się 29 czerwca 2023

W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących sektor finansowy ( 30% uczestników), publiczny (10% uczestników), samorządowy (20% uczestników)  i ekspercki (40% uczestników).  Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu Round Baltic!

Dziękujemy naszym Partnerom za zaangażowanie w to wydarzenie i cały projekt RoundBaltic:

    • Związek Banków Polskich – za nieocenione wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie sektora finansowane we wszelkie działania w ramach projektu RoundBaltic
    • Instytut Reform – współprace przy organizacji wydarzenia oraz kształtowaniu programu – w szczególności sesji 3ciej
    • Fala Renowacji – za wsparcie merytoryczne

Sprawozdania z dyskusji prowadzonych w sesjach tematycznych będą dostępne niebawem.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi na stronie wydarzenia