Sprawozdanie z Drugiego Okrągłego Stołu dotyczącego Finansowania Efektywności Energetycznej

Sprawozdanie oraz prezentacje z Drugiego Okrągłego Stołu dotyczącego Finansowania Efektywności Energetycznej, który odbył się 27 marca 2019 rok w Warszawie, są już dostępne na stronie SEI Forum w języku polskim i angielskim – KLIKNIJ TUTAJ aby się zapoznać.

Celem Drugiego Okrągłego Stołu była kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami, z aktywnym udziałem reprezentantów Komisji Europejskiej, na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki oraz w związku z nową perspektywą finansowania Unii Europejskiej.

Wydarzenie było następstwem Konferencji „Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce, Słowacji i na Litiwe”  oraz Pierwszego Okrągłego Stołu dotyczącego Finansowania Efektywności Energetycznej.

Drugi Okrągły Stół został zorganizowany przez Komisję Europejską – Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Związkiem Banków Polskich oraz Programem Finansowania Ochrony Środowiska ONZ ( UNEP Finance Initiative). Okrągły Stół to część inicjatywy Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych (Fora SEI), finansowanej z programu Unii Europejskiej “Horyzont 2020”. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami sektora publicznego i prywatnego w celu opracowania programów inwestycyjnych i schematów finansowania na szeroką skalę.

Zachęcamy do sprawdzania strony internetowej Forum SEI gdzie publikowane są informacje o innych wydarzeniach realizowanych w ramach inicjatywy, a także do przyłączenia się do dyskusji w mediach społecznościowych #SEIforums.