Konferencja Gospodarowanie mieniem – efektywne zarządzanie mieniem komunalnym

Aż 30% powierzchni miast stanowią nieruchomości samorządowe, które mogłyby być efektywniej wykorzystywane! Obecnie gminy jedynie administrują swoim majątkiem. Poprawę efektywności w gospodarowaniu mieniem ma umożliwić proponowana zmiana przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieni? Jak gminy mogą i będą mogły aktywnie zarządzać mieniem?

O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji „Gospodarowanie mieniem”, która odbędzie się 17 września br. w Poznaniu w biurowcu Delta (ul. Towarowa 35) i na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegóły programu i rejestracja na https://gospodarowaniemieniem.abrys.pl/

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zapewniają zarówno organizator konferencji – redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny”, jak i Związek Miast Polskich, partner strategiczny, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych, partner generalny, oraz Związek Gmin Wiejskich RP, partner konferencji.

Głównymi tematami spotkania będą efektywne zarządzanie mieniem komunalnym, prawne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz innowacyjne metody gospodarowania nieruchomościami samorządowymi. – Nieruchomości miejskie to olbrzymi potencjał, który przez wiele samorządów nie jest w pełni wykorzystywany. Zarządzanie mieniem powinno być efektywnym narzędziem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów. Wiąże się z tym także zagospodarowanie przestrzenne, które jest fundamentem rozwoju każdej gminy, lokalnego biznesu i funkcji społecznych. Jak w praktyce podnieść efektywność wykorzystania mienia komunalnego? To pytanie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Każda gmina powinna wytyczyć własną drogę, korzystając jednak z doświadczeń i dobrych wzorców innych – mówi Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw firmy Abrys.

Jak informuje Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pokrycie Polski planami zagospodarowania przestrzennego jest zbyt niskie, a główną barierą są koszty leżące po stronie gminy, zwłaszcza z tytułu odszkodowań i konieczności urządzenia niezbędnej infrastruktury. Z tego powodu gminy masowo wydają warunki zabudowy i przegrywają w sądach, jeśli próbują odmawiać ich wydania. A to powoduje ogromne, szacowane w miliardach złotych, koszty rozlewania się zabudowy. – Często mówi się o prywatyzacji zysków i uspołecznianiu kosztów właśnie w odniesieniu do niekontrolowanego rozpraszania zabudowy. Dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje nową ustawę o planowaniu przestrzennym, która da samorządom nowe, efektywne narzędzia określania terenów przeznaczonych pod zabudowę i możliwość skoordynowania zabudowy z planowaniem rozwoju gminy. Tam, gdzie zabudowa będzie uzupełniana i nie będzie ekonomicznego uzasadnienia dla planu, trzeba będzie budować zgodnie ze standardami urbanistycznymi – mówi Artur Soboń. Założenia reformy zostaną przybliżone uczestnikom konferencji „Gospodarowanie mieniem”. Będą oni mieli okazję zapoznać się też z projektowanymi zmianami prawnymi czy nowinkami technologicznymi wspierającymi JST w gospodarce nieruchomościami. Poruszonych zostanie także wiele szczegółowych zagadnień, m.in. omówione zostaną specjalne narzędzia wspierające rewitalizację.

Ponadto grono ekspertów przybliży samorządowcom zaawansowane narzędzia GIS wspierające zarządzanie gminą w obszarze gospodarki nieruchomościami, a także wzorcowy system informacji przestrzennej GIS, stosowany w Kielcach.

Zaprezentowane zostaną też korzyści, jakie osiągnęła gmina Kobylnica dzięki podjętej na przestrzeni ostatnich lat współpracy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w wymiarze ponadregionalnym. Omówione zostaną również zasady tworzenia gminnego zasobu nieruchomości i jego wpływ na rozwój na przykładzie gminy Wyszków.

Z kolei nieprawidłowe gospodarowanie majątkiem może przyczynić się do poniesienia nieuzasadnionych kosztów, ale także obniżyć jakość świadczonych usług, spowodować straty majątkowe, a nawet doprowadzić do upadłości jednostki samorządu terytorialnego. Świadczy o tym przykład Ostrowic, który zostanie szczegółowo przedstawiony. Eksperci poruszą też temat rewitalizacji z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli miast i gmin oraz podmiotów odpowiedzialnych za inwestycje komunalne, ochronę środowiska, finanse i gospodarkę przestrzenną. Ponadto zapraszamy architektów i urbanistów, dostawców technologii GIS, przedstawicieli instytucji zainteresowanych inwestycjami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) czy innej formule prawnej przy wykorzystaniu majątku gmin oraz inwestorów prywatnych zainteresowanych przedsięwzięciami w ramach tzw. kapitału mieszanego.

Patronat nad wydarzeniem sprawują Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Narodowa Agencja Poszanowania Energii oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.