RENAISSANCE – Integracja i zrównoważone systemy energetyczne w lokalnych społecznościach.

Z radością informujemy, że strona internetowa projektu RENAISSANCE jest już dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi planami dotyczącymi „wysp energetycznych”: zasoby odnawialne, lokalne społeczności, wspólna platforma optymalizująca efektywność dostaw i sieci.

HTTPS://WWW.RENAISSANCE-H2020.EU/

Projekt RENAISSANCE ma opracować skalowalną i replikowalną metodę wdrażania nowych technologii i modeli biznesowych w oparciu o konsensus społeczności lokalnych. Jego celem jest promowanie innowacji w zakresie czystej produkcji inteligentnej sieci dystrybucji energii.

Powstało już wiele modeli włączania rozproszonych źródeł energii do sieci, takich jak wirtualne elektrownie, lokalna dystrybucja, czy magazynowanie energii. Skupiają się one jednak głównie na aspektach technicznych. Przeszkodami na drodze do ich upowszechnienia są niskie zaangażowanie lokalnych społeczności i zbyt liczne regulacje.

Lokalni odbiorcy chcą taniej i łatwo dostępnej energii. Wyzwaniem jest przejście od rozwiązań czysto technologicznych, do tych uwzględniających potrzeby prosumentów, wspierając aktywizację społeczności lokalnych.

Ważnymi uczestnikami projektu RENAISSANCE są lokalne społeczności w których przetestowane zostaną innowacyjne modele biznesowe i technologie przyszłości konsumencko-prosumenckiego rynku energetycznego.

W ramach projektu RENAISSANCE opracowany zostanie model benchmarkingowy, by upowszechniać zintegrowane zarządzanie lokalnymi sieciami energetycznymi oraz obniżyć koszty ponoszone przez odbiorców energii o 10-15%. Projekt w zamyśle ma połączenie nowych narzędzi do projektowania i zarządzania mikrosieciami z istniejącymi technologiami wytwarzania i magazynowania energii. Analizy biznesowe pozwolą wybrać optymalne sposoby dostarczania odnawialnej energii odbiorcom końcowym.

Lokalnie uśredniony koszt energii elektrycznej (LLCOE) umożliwia porównanie z inteligentnymi sieciami i aktualnym kosztem w centralnym systemie energetycznym. Podejście to ma stymulować rynek technologii i usług opartych na wartości ekonomicznej, zaangażowaniu społecznym i zgodności z polityką publiczną.

RENAISSANCE – działanie innowacyjne jest finansowane przez Komisję Europejską w ramach działania „Zintegrowane lokalne systemy energetyczne (wyspy energetyczne)” [H2020-LC-SC3-2018-2019-2020]. Projekt rozpoczął się 1 maja 2019 r. i potrwa 36 miesięcy.

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu RENAISSANCE prosimy o kontakt z

Koordynatorem projektu:

 Prof. Thierry Coosemans

Thierry.Coosemans@vub.be

 

Twitter: https://Twitter.com/H2020_Ren

LinkedIn: https://www.LinkedIn.com/groups/8795142

Bądź na bieżąco i Subskrybuj nasz newsletter