Raport “Barometr zdrowych domów”

W ostatnim czasie pojawił się raport pt.: “Barometr zdrowych domów”, będący już czwartym raportem z tej serii. Został on opublikowany przez Grupę VELUX. W dwóch wcześniejszych edycjach, autorzy skupili się na tym, jaką różnicę wnoszą w życie Europejczyków zdrowe domy oraz jaki wpływ mają na nasze zdrowie. W najnowszej edycji 2018 przedstawiono dodatkowo ważny trend, jakim jest rozwój przedmieść w Europie i Polsce oraz zwrócono uwagę na problem, jakim jest starzenie się zasobów budowlanych. Ogólnoeuropejski raport powstał na podstawie analizy danych zewnętrznych, a także opinii ekspertów reprezentujących różne środowiska związane z branżą budowlaną, a to sprawia, że uwzględnia wiele różnych aspektów.

 

Raport „Barometr zdrowych domów 2018” ukazuje jak duże znaczenie dla komfortu i zdrowia może mieć poprawa jakości oraz energooszczędności budownictwa mieszkaniowego. Efektywność energetyczna, wystarczający dostęp do światła dziennego oraz odpowiedni klimat w pomieszczeniach są bardzo ważnymi elementami mającymi wpływ na zdrowe i zrównoważone mieszkalnictwo. Należy informować o powyższych korzyściach i doprowadzić do sytuacji, w której znikną bariery, które do tej pory blokowały rozwój opisanych w raporcie działań oraz zostaną zastosowane wskazane rekomendacje.

 

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj