Finansowanie kosztów opracowania audytów energetycznych

Obok oferty finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Getin Noble Bank umożliwia pozyskanie dotacji na opracowanie audytu energetycznego oraz wymaganej dokumentacji projektowej w wysokości do kwoty odpowiadającej w przeliczeniu 1130 EUR.
Aby skorzystać z tej dotacji należy złożyć w banku (niezależnie od wniosku kredytowego) specjalny wniosek na pozyskanie dofinansowania dokumentacji audytowej i ewentualnie oddzielnie projektowej.

Ze względu na szczegółowe uwarunkowania procedury uzyskania dofinansowania kosztów audytu wprowadziliśmy zmiany do standardowej treści umowy-zlecenia na wykonanie audytu – Do pobrania.

Nowa umowa ma charakter uniwersalny i dotyczy zarówno zleceń na wykonanie audytów dotowanych ze środków zewnętrznych, jak również finansowanych ze środków własnych Inwestora

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwego wsparcia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Źródło: