BUPS II – Warsztaty Regionalne

W ramach pierwszych Regionalnych Warsztatów w zaprezentujemy Państwu założenia projektu i jego pierwsze rezultaty jakimi będą wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łuaksiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Zależy nam na Państwa czynnym udziale w części dyskusyjnej spotkania  gdzie skupimy się na wynikach analizy krajowego statusu quo ( z opracowaniemmożna zapoznać się poniżej) potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności.

Przy obecnych wyzwaniach i celach renowacji zasobów budowlanych kluczowe będzie przygotowanie odpowiednio licznej grupy pracowników sektora budowlanego, aby móc osiągnąć zakładany cel 3% termomodernizacji budynków rocznie. Taki wskaźnik pozwoliłby zmienić poziom efektywności energetycznej 90% istniejących budynków w perspektywie 2050 roku i przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polską gospodarkę.

Dlatego bardzo istotny jest dla nas Państwa głos w tej dyskusji, który wesprze projekt BUPSII w opracowaniu jak najbardziej przydatnej Krajowej Mapy Drogowej

Zapraszamy na Warsztaty Regionalne

logoNAPE-all

20 września 2023, strona wydarzenia z materiałami.  Kontakt z organizatorem nape@nape.pl

26 września 2023, strona wydarzenia. Kontakt z organizatorem bape@bape.com.pl

auipe

6 października 2023, strona wydarzenia.  Kontakt z organizatorem agencja@auipe.pl

logoNAPE-all

19 października 2023, strona rejestracji. Kontakt z organizatorem nape@nape.pl

fewe

20 października 2023, strona rejestracji. Kontakt z organizatorem s.kozinska@fewe.pl 


Woj. Dolnośląskie

8 listopada 2023, kontakt: cieplej@cieplej.pl, rejestracja tutaj 


Woj. Kujawsko – pomorskie

logorape

16 listopada 2023,  kontakt: rapeistorun@gmail.com

logo life   Projekt BUPS II jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.