10/01/2024

BUPS II – draft Krajowej Mapy Drogowa odzwierciedlającej nowe potrzeby i realia krajowego sektora budowlanego do 2030 r. 

logo KAPE

Lider:

Joanna Ogrodniczuk – kierownik projektu
jogrodniczuk@kape.gov.pl

Katarzyna Rajkiewicz

krajkiewicz@nape.pl 

 

 

 

 

logo Łukasiewicz

dr inż. Krzysztof Symela,  krzysztof.symela@itee.lukasiewicz.gov.pl

dr  Ireneusz Woźniak, Ireneusz wozniak@itee.lukasiewicz.gov.pl

logo Budowlani

Kontakt przez SAPE

Działalność członków SAPE

 Woj. Łódzkie

agencja@auipe.pl

Woj. Pomorskie

bape@bape.com.pl

Woj. Dolnośląskie

cieplej@cieplej.pl

Woj.Śląskie

office@fewe.pl

Woj. Mazowieckie

Woj. Podlaskie

nape@nape.pl

Woj.Kujawsko – Pomorskie

ape@ic.torun.pl

Doradztwo merytoryczne projektu.

Czas trwania: 1 listopda 2022 – 30 kwietnia 2024 

logo life   Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE-2021-CET-BUILSKILLS. Umowa nr 101076976.