W dniu 12 października br. odbyło się seminarium „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”.

Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu ,,Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’ (EE-METAL)Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska). Seminarium było jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej RE-energy odbywającym się w Warszawie.

Relacja z seminarium dostępna jest tutaj