Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu EUKI ALLIES

W dniach 13-14 listopada 2018 r. w Katowicach odbędzie się spotkanie partnerów międzynarodowego projektu EUKI ALLIES.

Projekt ALLIES ma na celu zwiększenie liczby inwestycji w opłacalne przedsięwzięcia energoefektywnościowe, poprzez współpracę z lokalnymi podmiotami biznesowymi oraz beneficjentami.

Celem spotkania będzie bezpośrednia prezentacja doświadczeń lidera programu B.A.U.M. e.V. w organizacji i funkcjonowaniu lokalnych instytucji (spółdzielni) finansujących działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej na rynku niemieckim i dyskusja w szerszym gronie o szansach utworzenia analogicznych instytucji w Polsce.

Więcej informacji o projekcie ALLIES znajdą Państw na stronie FEWE