Samodzielność Energetyczna Gmin – 18 czerwca 2019 r. Centrum Giełdowe SA, ul. Książęca 4, Warszawa

oszty energii to istotne obciążenie w budżecie każdej gminy. W przypadku niestabilności cen energii, trudno realizować założenia planu finansowego. Samorządy różnicujące źródła energii, wykorzystujące własne zasoby i racjonalnie zarządzające energią dążą do obniżenia kosztów, ale uzyskania względnej samodzielności energetycznej. Czy tak wytyczona wizja jest możliwa do zrealizowania? W jaki sposób należy ją wdrożyć? Czym jest polityka energetyczna gmin?

Na te i wiele innych pytań odpowiedź otrzymają uczestnicy konferencji „Samodzielność energetyczna gmin”, która odbędzie się 18 czerwca br. w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Zarówno organizator konferencji – znakomity miesięcznik dla samorządowców „Przegląd Komunalny”, jak i partnerzy – Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Podczas konferencji grono ekspertów przybliży samorządowcom zagadnienie skutecznego zarządzania energią na poziomie lokalnym. Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda polityka energetyczna gmin m.in. grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym i inne. Prelegenci opowiedzą, jak wykorzystać zasoby komunalne w celach energetycznych takie jak frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasę.

Eksperci poruszą ogromnie ważny temat wykorzystania i modernizacji aktualnych źródeł energii, które są także niezbędne, aby skutecznie zawalczyć o czyste powietrze w gminach. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z możliwością wykorzystania odpadów, osadów ściekowych czy biogazu w celach energetycznych. Istotne są również kwestie finansowania przedsięwzięć energetycznych z udziałem gmin, źródeł finansowania i modeli współpracy. Organizatorzy odpowiedzą też na pytanie w jaki sposób odnawialne źródła energii mogą stać się jedną z dróg do samodzielności energetycznej samorządu.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin.

Szczegóły programu i rejestracja na www.samodzielnoscenergetyczna.abrys.pl.

 

źródło: