Rezultaty projektu EE-METAL już dostępne!

Realizacja projektu EE-METAL, mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej MŚP w sektorze metalowo-maszynowym, dobiega końca. W ramach trwającego trzy lata projektu, małym i średnim przedsiębiorstwom sektora MMA zaoferowano szeroki zakres usług i rozwiązań dotyczących zwiększania efektywności energetycznej.

Rezultatem działań projektowych jest:

  • wypracowanie uniwersalnej Metodologii przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie sektora MMA,
  • adaptacja standardu ISO 50001 do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej,
  • stworzenie Bazy najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze MMA, prezentującej techniczne rozwiązania i możliwości zwiększenia wydajności energetycznej,
  • przygotowanie Raportu z przeprowadzonych audytów energetycznych w 21 przedsiębiorstwach z Francji, Hiszpanii, Polski i Włoch,
  • wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 50001 w ośmiu MŚP: MAVIFLEX i RHONALU (Francja), Mori 2A i La Cibek (Włochy), Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. i Elmot Sp. z o.o. (Polska) oraz CROMADOS OREJA i INREGAL S.A. (Hiszpania),
  • wdrożenie systemu monitoringu energii (EMS/SCADA) w czterech przedsiębiorstwach: TECHNOCOAT (Francja), SBM (Włochy), Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. (Polska) oraz INREGAL S.A. (Hiszpania),
  • przeprowadzenie licznych warsztatów, szkoleń i seminariów dla audytorów energetycznych, pracowników przedsiębiorstw i kadry zarzadzającej,
  • możliwość międzynarodowego benchmarkingu.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o wnioskach, wynikach i narzędziach opracowanych w ramach projektu, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i skorzystania z rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.

 

Źródło informacji: