Raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii

Dnia 18 stycznia 2019 r. w Gdańsku odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Potencjał pomorskiej energetyki w kontekście Polityki energetycznej Polski, w trakcie którego zaprezentowano wnioski wynikające z Raportu na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii. Autorami Raportu jest grupa ekspertów z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz TECH-ACC Sp. z o.o.

W Raporcie przedstawiono diagnozę stanu sektora energetycznego w województwie pomorskim, a także weryfikację potencjału rozwojowego branży energetycznej.

Do mocnych stron systemu energetycznego województwa pomorskiego, należą między innymi, bardzo dobre warunki dla rozwoju energetyki, w tym odnawialnej i rozproszonej. Słabe strony to wysoki udział węgla skutkujący złym stanem powietrza w części obszarów zurbanizowanych i zbyt wolna poprawa efektywności energetycznej. Szanse dla regionu obejmują wykorzystanie w większym zakresie energii produkowanej w źródłach wykorzystujących lokalne, odnawialne zasoby w całkowitym bilansie energetycznym województwa. Zagrożenia to głównie brak długofalowej polityki i wsparcia dla energetyki odnawialnej i kogeneracji co skutkować może powszechnym stosowaniem paliw i palenisk uciążliwych dla otoczenia i wzrostem oddziaływania sektora energetyki na środowisko.

Z całością raportu można się zapoznać tutaj: Raport na temat sektora energii i usług okołoenergetycznych w Województwie Pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii

,a prezentacje ze spotkania dostępne są poniżej: