Propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41)

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji publicznych DP-ZOP.0220.3.2020.MR dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41), SAPE złożyło do Ministerstwa Klimatu propozycję zmian w niniejszym projekcie.

Pełna treść proponowanych przez SAPE zmian znajduje się tutaj