Pierwszy Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce odbył się 23-24 marca 2021

W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących sektor finansowy ( 30% uczestników), publiczny (10% uczestników), samorządowy (20% uczestników)  i ekspercki (40% uczestników).  Uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział i wkład w realizację projektu Round Baltic!

Sprawozdania z dyskusji prowadzonych w sesjach tematycznych będą dostępne niebawem. 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi na stronie wydarzenia