Oświadczenie Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji w sprawie celu klimatycznego UE do 2030 r.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. podpisała wspólny list wzywający przywódców UE do ustalenia ambitnych celów klimatycznych 2030 – min. celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55%, a nawet 65% do 2030 r.  Pełna treść listu dostępna jest tutaj.