Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

Sprawozdania z Okrągłego Stołu dotyczącego finansowania efektywności energetycznej, który odbył się 15 maja 2018 rok w Warszawie, są już dostępne na stronie SEI Forum w języku polskim i angielskim.

Celem dyskusji przy Okrągłym Stole była kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki biznesowej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Europejską – Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Programem Finansowania Ochrony Środowiska ONZ ( UNEP Finance Initiative). Okrągły Stół to część inicjatywy Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych (Fora SEI), finansowanej z programu Unii Europejskiej “Horyzont 2020”. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami sektora publicznego i prywatnego w celu opracowania programów inwestycyjnych i schematów finansowania na szeroką skalę.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Warszawskim Okrągłym Stołem prosimy kontaktować się z Katarzyną Rajkiewicz krajkiewicz@nape.pl (numer telefonu: +48 666 666 107)

Zachęcamy do sprawdzania strony internetowej Forum SEI gdzie publikowane są informacje o innych wydarzeniach realizowanych w ramach inicjatywy, a także do przyłączenia się do dyskusji w mediach społecznościowych #SEIforums.