Jak zmniejszyć ślad środowiskowy miast dzięki rewitalizacji?

W dniach 6-8 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta Warszawy kilkunastu przedstawicieli polskich samorządów oraz organizacji pozarządowych uczestniczyło w warsztatach REVIPOWER – efektywna pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji miast.

Celem szkolenia, zorganizowanego przez niezależny instytut badawczy adelphi research, we współpracy z naszym Stowarzyszeniem jest prezentacja ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie ograniczenie presji, jaką miasta wywierają na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne, opartych na doświadczeniach samorządów z Polski i Niemiec.

Podsumowanie i dodatkowe informacje o tym spotkaniu znajdą Państwo tutaj