Globalne ocieplenie o 1,5 ° C – specjalne sprawozdanie IPCC na temat skutków globalnego ocieplenia

W nocy z 7 na 8 października 2018 roku w Korei Południowej odbyło się spotkanie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu). Podczas 48 sesji przyjęto specjalny raport pt.

„Global Warming of 1.5 °C
an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”.

Tłumaczenie PL:

Globalne ocieplenie o 1,5 ° C
specjalne sprawozdanie IPCC na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki industrialnej i związanych z tym globalnych źródeł emisji gazów cieplarnianych, w kontekście wzmocnienia globalnej reakcji na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, zrównoważonym rozwojem i wysiłkami na rzecz wyeliminowania ubóstwa. 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj