Ankieta dot. Efektywności Energetycznej w MŚP

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wspólnie z partnerami europejskimi realizuje projekt INNOVEAS (finansowany z Horyzont 2020), którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ułatwianiu dostępu do audytów energetycznych w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Oficjalna strona projektu znajduje się tutaj.

W ramach planowanych działań będziemy starać się min. zdiagnozować główne bariery nietechniczne, które utrudniają realizację audytów energetycznych w MŚP oraz następnie opracujemy program szkoleniowy, który przybliży przedsiębiorcom korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Szkolenia będą prowadzone bezpośrednio w zainteresowanych przedsiębiorstwach, w formie otwartych spotkań dla przedsiębiorców oraz w formie online.

Obecnie prowadzimy badanie ankietowe online skierowane do całego sektora MŚP, które pozwoli nam zdiagnozować jaką wiedzę i jakie potrzeby mają MŚP w zakresie efektywności energetycznej.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

Zebrane odpowiedzi będą dla nas bardzo istotnym czynnikiem w przygotowaniu dopasowanej oferty szkoleniowej dla sektora MŚP.

Ankieta zawiera pytania jedno i wielokrotnego wyboru, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut.

Zapraszamy do wypełnienia i udostępniania!