“Alarmy smogowe katalizatorem termomodernizacji budynków” podczas 12. Dni Oszczędzania Energii

“Alarmy smogowe katalizatorem termomodernizacji budynków” podczas 12. Dni Oszczędzania Energii 14-15 listopada 2018 r.

Dla każdego architekta i inżyniera istotne jest, aby projektowany budynek spełniał wszystkie wymagania prawne. Warunki techniczne jakie muszą spełniać budynki, nieustannie ulegają zmianie, a ilość wymagań rośnie. Wprowadzeniem w część techniczną konferencji będzie wykład omawiający szczegółowo nowe wymagania prawne w zakresie energooszczędności, akustyki oraz wymagań p.poż. wraz z komentarzem.

Wykład wygłosi: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Odbywał staże naukowe i zawodowe w Chinach, Grecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Aktywnie działa w PIIB, PZiTB i PSMB, od 2018 roku przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Jest rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym.

Szczegóły na 12 DOE.