Misja SAPE

Edytowany 2017 8 10 14:55

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA) powstało z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej na rzecz poszanowania energii i środowiska. Zostało utworzone w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855).
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się dnia 15.12.2004 r., na którym przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz powołano Zarząd.

Celem Stowarzyszenia jest:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Do Stowarzyszenia mogą należeć: Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia: Intencją założycieli Stowarzyszenia działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest utworzenie organizacji, w ramach której będzie możliwa szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców,w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.