Działalność krajowa

Edytowany 2017 8 31 14:41

W ramach działalności krajowej SAPE wspiera działania na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.


Premier Donald Tusk list otwarty ws. bezpieczeństwa energetycznego
Dni Oszczędzania Energii
Efektywna Polska
Top Ten
Konsultacja projektu rozporządzenia Ministra Energii