Członkowie

Edytowany 2017 8 10 14:58

Członkowie założyciele

 1. Agnieszka Cena-Soroko
 2. Aleksander Panek
 3. Aleksander Warchałowski
 4. Andrzej Gołąbek
 5. Andrzej Rajkiewicz
 6. Andrzej Szajner
 7. Andrzej Wiszniewski
 8. Anna Grzybek
 9. Dariusz Koc
 10. Dorota Chwieduk
 11. Edmund Wach
 12. Jan Surówka
 13. Katarzyna Grecka
 14. Katarzyna Trojanowska
 15. Krzysztof Wojdyga
 16. Maciej Bartmański
 17. Maciej Robakiewicz
 18. Małgorzata Kwestarz
 19. Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek
 20. Marta Podfigurna
 21. Michał Buzalski
 22. Roman Grzegorz
 23. Stanisław Szymański
 24. Stanisław Garlicki
 25. Szymon Liszka

Członkowie zwyczajni

 1. Andrzej Gołąbek
 2. Andrzej Rajkiewicz
 3. Andrzej Szajner
 4. Andrzej Wiszniewski
 5. Dariusz Koc
 6. Jerzy Żurawski
 7. Katarzyna Grecka
 8. Katarzyna Trojanowska
 9. Krzysztof Wojdyga
 10. Maciej Mijakowski
 11. Marcin Trojnacki
 12. Marek Żółtowski
 13. Michał Buzalski
 14. Szymon Liszka
 15. Tomasz Wróbel
 16. Zbigniew Michniowski

Członkowie honorowi

 1. Agnieszka Cena-Soroko (2017)
 2. Maciej Robakiewicz (2008)
 3. Edmund Wach (2009)
 4. Stanisław Szymański (2011)
 5. Aleksander Panek (2015)

Członkowie wspierający

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o.
91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14,
tel. (042) 640 60 14 fax. (042) 640 65 38
www.auipe.pl agencja@auipe.pl

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31,
tel. (58) 347 55 35, fax (58) 347 55 37
www.bape.com.pl bape@bape.com.pl

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11,
tel/fax: 071-32613 22, 071-32613 43,
www.cieplej.pl cieplej@cieplej.pl

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
40-048 Katowice ul. Rymera 3/4
tel/fax: (+48 32) 203-51-14, 203-51-20
www.fewe.pl office@fewe.pl

Fundacja Poszanowania Energii
tel.0-22 50 54 772 , fax (22) 825 86 70
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
www.fpe.org.pl fpe@fpe.org.pl

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
tel.(0-22) 50 54 661, fax (0-22) 825 86 70
www.nape.pl nape@nape.pl

Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k.
80-354 Gdańsk ul. Subisława 28
tel. (058) 341 14 09 , fax. (058) 739-54-21
www.pct-gda.pl info@pct-gda.pl

Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu
87-100 Toruń, Piernikarska 6
tel. (56) 662 48 43
www.managenergy.net/actors/A1205.htm ape@ic.torun.pl

EnMS Polska Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 13/20
tel. (17) 717 52 00, 784 915 321, 506 399 947
enms.pl
info@enms.pl