Przyłączanie OZE do krajowej sieci elektroenergetycznej
Seminarium Gdańsk 08.04.2008


Program Seminarium
"Inicjatywa GrennNet" Wprowadzenie - Hans Auer, TU Wien (EEG)
Polski rynek energii elektrycznej dr Andrzej Szajner, BAPE
Analiza porównawcza regulacji prawnych dotyczących przyłączenia OZE do sieci energetycznej w Wielkiej Brytanii i Austrii" Lukas Weissensteiner, TU Wien (EEG)
Budowa i przyłączenie do sieci energetycznej farmy wiatrowej w Lisewo I oraz Lisewo II - wnioski - Barcewicz
Przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dużych farm wiatrowych off-shore - Sobczak
Regulatory incentives for efficient integration of renewable electricity into electrify grids - comparison of European practice - Weissensteiner
Summary, Best Practice Criteria and Recommendations - A. Rajkiewicz


powrót
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC