Od początku 2006 roku SAPE współrealizuje:

Projekt SEC-TOOLS: Rozwój na szczeblu lokalnym poprzez wdrażanie zrównoważonej gospodarki energetycznej w gminach; Planowanie energetyczne i mechanizmy finansowania. (ang.Energy Service Communities in New Member States. Sustainable Energy Communities - Development at Local Level - Energy planning & Financing Tools ) (2006-2008):
Projekt SEC-Tools jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej
Intelligent Energy-Europe (EIE)
Czas trwania projektu: 36 m-cy

Nadrzędnym celem projektu jest analiza i ocena obecnie stosowanych narzędzi wspomagających proces wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce energetycznej na poziomie gminy.
W ramach pracy zostanie wykonana ocena poziomu zużycia energii, analiza dostaw energii oraz poziomu emisji będącej skutkiem zaopatrzenia w ciepło budynków komunalnych, prywatnych i handlowych, a także zużycia energii w przedsiębiorstwach oraz sektorze transportu.
Udzielane będą fachowe porady (w formie konsultingu dla jak największej ilości samorządów) z zakresu wdrażania zrównoważonej gospodarki energetycznej. W tym celu zostaną opracowane przykłady dobrej praktyki z zakresu wdrażania polityki zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu samorządowym.
Eksperci przygotują także lokalne szkolenia/warsztaty.
Przedmiotem pracy w ramach projektu będzie również analiza innowacyjnych mechanizmów finansowania inwestycji z zakresu poszanowania energii.
Efektem pracy eksperckiej będzie identyfikacja tzw. narzędzi, które będą ułatwiały wdrażanie polityki energetycznej zorientowanej na przyszłość w aspekcie zrównoważonego rozwoju, poprzez zaangażowanie strony sektora prywatnego oraz publicznego także po zakończeniu niniejszej pracy.

Europejska strona projektu: www.sec-tools.net
Więcej o projekcie dowiesz się na naszej stronie projektu: www.bape.com.pl/sectools

Rolą SAPE będzie upowszechnienie rezultatów projektu na czterech semianriach regionalnych organizowanych wspólnie z regionalnymi agencjami poszanowania energii.

Seminaria Projektu SEC-TOOLS

powrót
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC